19/06/2017
Πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση Εταίρων

Πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση Εταίρων

Αγαπητά μέλη της ΗePIS,

Υπό την ιδιότητά μου ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δικτύου Επαγγελματιών Πληροφορικής (HePIS) σας ενημερώνω ότι η θητεία του Δ.Σ έληξε στις 17/06/2017.

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων για την ανάδειξη των (6) νέων εταίρων του Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 23 Ιουνίου στα γραφεία του φορέα μας, Κοραή 3, 8ος όροφος στις 17.00. Μπορείτε να δηλώσετε υποψηφιότητα για το νέο Δ.Σ της HePIS μέχρι την Τετάρτη 21/6 στέλνοντας σχετικό email στο info@hepis.gr. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί εκ νέου, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών ήτοι την Παρασκευή 7 Ιουλίου στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και θα βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως αριθμού των παριστάμενων Εταίρων, χωρίς να απαιτείται νέα πρόσκληση για το λόγο αυτό.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης είναι τα ακόλουθα:

  • Έγκριση Διαχειριστικού Απολογισμού και Έκθεσης πεπραγμένων του ΔΣ για την εταιρική χρήση 2016, ήτοι για την περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016
  • Έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2016, ήτοι για την περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016
  • Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016, ήτοι για την περίοδο 01.01.2016 έως 31.12.2016  
  • Έγκριση Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017, ήτοι για την περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017
  • Έγκριση Προγράμματος Δράσης για το οικονομικό έτος 2017, ήτοι για την περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017
  • Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
  • Διάφορα θέματα

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστώ θερμά για την στήριξη σας όλα αυτά τα χρόνια.

Νίκος Φαλδαμής

Πρόεδρος HePIS