05/12/2016
Συμμετοχή της HePIS στον Συνασπισμό για τις ψηφιακές δεξιότητες και τις ψηφιακές θέσεις εργασίας

Συμμετοχή της HePIS στον Συνασπισμό για τις ψηφιακές δεξιότητες και τις ψηφιακές θέσεις εργασίας

H HePIS ως ένας από τους πλέον δυναμικούς φορείς προώθησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στη νέα πρωτοβουλία «Συνασπισμός για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και τις ψηφιακές θέσεις εργασίας» της Ευρωπαΐκής Επιτροπής.

Ο «Συνασπισμός για τις ψηφιακές δεξιότητες και τις ψηφιακές θέσεις εργασίας» είναι μία από τις δέκα βασικές πρωτοβουλίες που πρότεινε η Επιτροπή στο πλαίσιο του νέου θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη, το οποίο παρουσιάστηκε τον περασμένο Ιούνιο. Σήμερα, πολλοί εταίροι, μεταξύ των οποίων οι European Digital SME Alliance, CEPIS, SAP, ECDL και Google, δεσμεύονται να μειώσουν περαιτέρω το χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Συνασπισμού για τις ψηφιακές δεξιότητες και τις ψηφιακές θέσεις εργασίας.

Από το 2013 μέχρι σήμερα, ο μεγάλος συνασπισμός έχει συμβάλει στην κατάρτιση άνω των 2 εκατομμυρίων ατόμων σε ψηφιακές δεξιότητες, μέσω 80 και πλέον οργανισμών υποστήριξης.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας η HePIS  δεσμεύεται να καταβάλει προσπάθειες για την αντιμετώπιση των ελλείψεων δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα, από τις εξειδικευμένες δεξιότητες ΤΠΕ υψηλού επιπέδου μέχρι τις δεξιότητες που χρειάζονται όλοι οι Έλληνες πολίτες για να ζουν, να εργάζονται και να συμμετέχουν σε μια ψηφιακή οικονομία και μια ψηφιακή κοινωνία.

Μεταξύ των δεσμεύσεων της HePIS αποτελεί και η συμμετοχή της στη Συμμαχία για την Ψηφιακή Απασχόληση (Alliance for Digital Employability) και την υλοποίηση  που 1ου Coding Bootcamp με Εγγυημένη απασχόληση, το οποίο διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Προέδρου του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Επαγγελματικών Ενώσεων (CEPIS) κο Βύρωνα Νικολαΐδη και πραγματοποείται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας αποτελεί η επανειδίκευση (re-skilling) νέων στον Προγραμματισμό μέσω ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος, η πιστοποίησή τους και η τοποθέτηση τους σε εταιρείες που υποστηρίζουν το πρόγραμμα. Παράλληλα, μέσα στο 2017 θα υλοποιηθούν δράσεις για την εκπαίδευση και τοποθέτηση νέων σε θέσεις εργασίας με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Στα εγκαίνια της πρωτοβουλίας που πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες, τη HePIS εκπροσώπησε ο Διευθυντής Στρατηγικής Ανάπτυξης κος Μανώλης Λαμπόβας ο οποίος τόνισε ότι «η  Ευρώπη και ειδικότερα η Ελλάδα έχει ανάγκη από άτομα με ψηφιακές δεξιότητες που θα καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας σε όλους τους τομείς. Συνεργαζόμαστε σταθερά με όλους τους φορείς, εταιρείες και οργανισμούς από όλη την Ευρώπη με στόχο να βοηθήσουμε τους Έλληνες πολίτες να ανακαλύψουν τις δυνατότητες τους μέσα από τις ψηφιακές δεξιότητες και τον Προγραμματισμό»