18/05/2016
Ημερίδα «Software as a game changer for the Greek Economy»

Ημερίδα «Software as a game changer for the Greek Economy»

Η HePIS σε συνεργασία με την PEOPLECERT και την SIG, διοργανώνουν ημερίδα, με θέμα: «Software as a game changer for the Greek Economy», με βασικό στόχο ν’ αναδειχθεί η σημασία της ανάπτυξης λογισμικού για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης της χώρας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την προσέλκυση επενδύσεων και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Με βασικό αιτούμενο για την ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας, εκτός από τις διαρθρωτικές αλλαγές που θα της επιτρέψουν να εισέλθει σε μια νέα τροχιά ανάπτυξης, υψηλής παραγωγικότητας και καινοτομίας, να  είναι η μείωση της ανεργίας, ο τομέας των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) δίνει τη λύση.

Άλλωστε, σύμφωνα με  τη μελέτη που έχει εκπονηθεί με πρωτοβουλία του προέδρου του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ενώσεων Επαγγελματιών Πληροφορικής (CEPIS) κ. Βυρ. Νικολαϊδη,  από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ελληνικό Δίκτυο Πληροφορικών (HePIS) και το ALBA,  η τεχνολογία αποτελεί στρατηγικό πυλώνα για την ανάπτυξη της οικονομίας, έχοντας τη δυνατότητα δημιουργίας περισσότερων από 500.000 θέσεων εργασίας μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, κυρίως στον τομέα της ανάπτυξης λογισμικού.

Σε ποιους απευθύνεται:

Η ημερίδα απευθύνεται σε φορείς χάραξης πολιτικής για τις ΤΠΕ και επιδιώκει να φέρει σε επαφή όλους τους εμπλεκόμενους στη βιομηχανία της Πληροφορικής στην Ελλάδα, τους managers (CIOs, Διευθυντές Πληροφορικής, Οργάνωσης, Ποιότητας κ.λ.π), αλλά και τους practitioners (Software Developers, Sofware Engineers, Web Developers κ.λ.π).

Πρόγραμμα Ημερίδας

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της ημερίδας θα ακουστούν εισηγήσεις διεθνών experts, θα παρουσιστούν case studies από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και ελληνικές βέλτιστες πρακτικές και λύσεις μέσα από διαδραστικές παρουσιάσεις στην ανάπτυξη λογισμικού.

Τα workshops

Μετά το πέρας του κυρίου μέρους της εκδήλωσης, έχουν προγραμματιστεί δύο workshops μέσα από τα οποία οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις σχετικά με την υιοθέτηση και την ανάπτυξη λογισμικού υψηλής ποιότητας.

Τhe Practitioner’s workshop: To Practitioner’s workshop απευθύνεται σε προγραμματιστές λογισμικού και στοχεύει στην εκπαίδευσή τους στην κατασκευή λογισμικού σε πρότυπα υψηλής ποιότητας. Ο εκπαιδευτής του workshop θα παρουσιάσει τις προκλήσεις στην ανάπτυξη λογισμικού (maintainability, modifiability, testing) και τους τρόπους αντιμετώπισής τους μέσα από πρακτικά παραδείγματα και case studies.

Τhe Manager’s workshop: Το Manager’s workshop απευθύνεται στους managers που επιθυμούν να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική στην ανάπτυξη λογισμικού υιοθετώντας διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και βελτιστοποιώντας κατ’ αυτό τον τρόπο την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των διαδικασιών της επιχείρησης.

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο παρακάτω link: www.hepis.gr/digitaltrends.

Υπενθυμίζεται ότι η ημερίδα είναι δωρεάν με περιορισμένο αριθμό θέσεων και για το λόγο αυτό η έγκαιρη εγγραφή κρίνεται απαραίτητη.