15/04/2016
Η HePIS διοργανώνει δωρεάν σεμινάρια εκμάθησης κατασκευής ιστοσελίδων

Η HePIS διοργανώνει δωρεάν σεμινάρια εκμάθησης κατασκευής ιστοσελίδων

Στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής εκστρατείας Get Online Week 2016, η HePIS διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια κατασκευής ιστοσελίδων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μέσα από τα οποία 80 υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες προγραμματισμού δημιουργώντας τη δική τους ιστοσελίδα.

Γιατί να αναπτύξει κάποιος δεξιότητες προγραμματισμού;

 Σε λίγα χρόνια όσοι δεν γνωρίζουν κάποιον κώδικα προγραμματισμού θα θεωρούνται «αναλφάβητοι», αφού θα αποτελεί τον πυρήνα όλων των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού. Στοιχειώδεις δεξιότητες προγραμματισμού θα απαιτούνται πλέον από τους υποψηφίους και θα περιλαμβάνονται στις περιγραφές πολλών θέσεων εργασίας στο άμεσο μέλλον.

  • Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, ο προγραμματισμός αναπτύσσει δεξιότητες όπως κριτική σκέψη, λογική, δημιουργικότητα και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
  • Ο προγραμματισμός δεν είναι μόνο η εκμάθηση κάποιας γλώσσας προγραμματισμού αλλά και η καλλιέργεια του αλγοριθμικού τρόπου σκέψης και της αυστηρής εφαρμογής των κανόνων λογικής.
  • Η οικονομική ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται απο την ικανότητα του ατόμου και της οικονομίας στο σύνολο της να περνάει από την κατανάλωση στη δημιουργία νέων τεχνολογικών συστημάτων. Το μέλλον το φτιάχνουν πρωτίστως οι δημιουργοί των νέων τεχνολογιών και δευτερευόντως οι χρήστες.
  • «Στα επόμενα χρόνια θα δημιουργηθούν περίπου 900.000 κενές θέσεις εργασίας, γιατί δε θα υπάρχουν άτομα με τα κατάλληλα προσόντα για να τις καλύψουν» σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για θέματα ψηφιακής οικονομίας, GuntherOettinger.

Διεξαγωγή σεμιναρίων:

Τα σεμινάρια κατασκευής ιστοσελίδων θα πραγματοποιηθούν τις κάτωθι ημέρες και ώρες:

Picture6

Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχών: Παρασκευή 13 Μαΐου 2016

Για την επιλογή των υποψηφίων θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Μετά το πέρας των σεμιναρίων θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.