14/04/2016
Η HePIS διοργανώνει δωρεάν συνεδρίες σύνταξης βιογραφικού

Η HePIS διοργανώνει δωρεάν συνεδρίες σύνταξης βιογραφικού

Στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής εκστρατείας Get Online Week 2016, η HePIS διοργανώνει σεμινάρια σύνταξης βιογραφικού μέσω skype μέσα από τα οποία 350 υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να συντάξουν το βιογραφικό τους με την υποστήριξη εξειδικευμένων στελεχών στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.

 

Picture5

 

Στόχος του βιογραφικού, με τη σωστή δομή και παρουσίαση των προσόντων σου, είναι να «κεντρίσει» το ενδιαφέρον του εργοδότη ώστε να σε ξεχωρίσει από τους υπόλοιπους υποψήφιους και να καλέσει εσένα για συνέντευξη.

Είναι στην ουσία ένα «εργαλείο αυτοπαρουσίασης» μια συνοπτική αλλά εμπεριστατωμένη παρουσίαση των γνώσεων, των εμπειριών και των ικανοτήτων σου απαραίτητο στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας.

Ωστόσο, το 70% των βιογραφικών απορρίπτονται για τους εξής λόγους:

* Ορθογραφικά και συντακτικά λάθη.
* Λάθος δομή (πρώτα να βάλω εργασιακή εμπειρία ή σπουδές;)
* Αδικαιολόγητα χρονολογικά κενά
* Περιττές λεπτομέρειες
* Ανεπαρκής περιγραφή της εργασιακής εμπειρίας

Για να δημιουργήσεις ένα ελκυστικό βιογραφικό δήλωσε τα στοιχεία σου στην παρακάτω φόρμα.

Καταληκτική Ημερομηνία δήλωσης συμμετοχών: Δευτέρα 7 Μαΐου 2016

Για την επιλογή των υποψηφίων θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.