04/12/2014
Ένας Έλληνας στην κορυφή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ενώσεων Επαγγελματιών Πληροφορικής (CEPIS)

Ένας Έλληνας στην κορυφή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ενώσεων Επαγγελματιών Πληροφορικής (CEPIS)

CEPIS

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ένας Έλληνας στην κορυφή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ενώσεων Επαγγελματιών Πληροφορικής (CEPIS)

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου PEOPLECERT, κ. Βύρων Νικολαϊδης, εξελέγη πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Επαγγελματιών Πληροφορικής (CEPIS), κατά τη διάρκεια αρχαιρεσιών που διενεργήθηκαν στις Βρυξέλλες.

Το CEPIS είναι ένας μη-κερδοσκοπικός φορέας που εκπροσωπεί 33 Ενώσεις Πληροφορικής, από 32 χώρες της Ευρώπης και έχει ως πρωταρχικό σκοπό την προώθηση και ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλη την Ευρώπη.

Εκπροσωπώντας περισσότερα από 450.000 μέλη, η CEPIS επιδιώκει με πρωτοβουλίες και δράσεις να κινητοποιήσει ευρωπαϊκούς οργανισμούς για να προάγουν την ανάπτυξη του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής μέσα από τον ψηφιακό αλφαβητισμό, τις δεξιότητες, την εκπαίδευση και την έρευνα.

Από τη θέση του προέδρου του CEPIS, o κ. Νικολαϊδης θα δώσει έμφαση στην προώθηση και ανάδειξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Οικονομίας.

Η κοινωνία και η οικονομία της Ευρώπης εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από υπηρεσίες και προϊόντα Πληροφορικής.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κλάδος συνεισφέρει το 6% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και συμβάλλει κατά 50% στην αύξηση της παραγωγικότητας.

Την ίδια στιγμή, η έλλειψη δεξιοτήτων οδηγεί σε απώλειες δισεκατομμυρίων στις εθνικές οικονομίες (19,6 δισ. ευρώ υπολογίζονται οι απώλειες στην Ολλανδική Οικονομία, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Τβέντε).

Όσο η Πληροφορική αναδεικνύεται η ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκής Οικονομίας, τα χαμηλά επίπεδα επαγγελματισμού, η έλλειψη δεξιοτήτων, ενέχουν σημαντικά ρίσκα.

Το χαμηλό επίπεδο προσόντων αποτυπώνεται σε έρευνα της CEPIS, σύμφωνα με την οποία, μόνο το 23% των επαγγελματιών Πληροφορικής διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες για τις θέσεις που κατέχει.

Ο αριθμός δε, των πτυχιούχων πληροφορικής μειώνεται σχεδόν σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα, ενώ η Πληροφορική δεν αναγνωρίζεται ως ένα σημαντικό μάθημα στα Σχολεία. Ως αποτέλεσμα ο κλάδος στερείται νέων ταλέντων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λιγότερο από το 20% των επαγγελματιών Πληροφορικής στην Ευρώπη είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι 509.000 θέσεις εργασίας θα παραμείνουν κενές το 2015, λόγω έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού με δεξιότητες ΤΠΕ. Το 2020 ο αριθμός εκτοξεύεται στις 913.000 (αύξηση 79,3%).

Στην Ελλάδα, ενώ η ζήτηση για επαγγελματίες ΤΠΕ αυξάνεται σταθερά μέχρι το 2020, οι υποψήφιοι υπολείπονται δεξιοτήτων, με αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός θέσεων εργασίας να μην καλύπτεται.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπίσει την έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη και τις χιλιάδες των κενών θέσεων εργασίας που σχετίζονται με ΤΠΕ σε όλους τους τομείς, καλεί κυβερνήσεις, οργανισμούς και επιχειρήσεις να συμβάλλουν στη μείωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης σε θέσεις εργασίας στον κλάδο, μέσα από την πρωτοβουλία «Μεγάλη Συμμαχία για την Ψηφιακή Απασχόληση» (Grand Coalition for Digital Jobs).

Στο πλαίσιο αυτό η CEPIS έχει αναπτύξει το εργαλείο e-Competence Benchmark (Δείκτης Αναφοράς Ψηφιακών Προσόντων), το οποίο επιτρέπει στους επαγγελματίες να αυτο-αξιολογηθούν, σύμφωνα τις δεξιότητες που απαιτούνται για διάφορα επαγγέλματα του κλάδου.

HεPIS

Το μέλος της CEPIS στην Ελλάδα, είναι το Ελληνικό Δίκτυο Επαγγελματιών Πληροφορικής (HePIS). Η HePIS είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις πολιτικές της CEPIS, μέσα από τις παρακάτω δράσεις:

  • Την πρωτοβουλία Getbusy.gr, ένα εκπαιδευτικό portal, το οποίο περιέχει ολοκληρωμένο ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό, που μπορεί ν αξιοποιηθεί απ΄όλους τους νέους, προκειμένου να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους στο σύγχρονο και ιδιαίτερα απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον.Μέσα από το συγκεκριμένο portal, περισσότεροι από 15.000 νέοι, έχουν αποκτήσει ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και γνώσεις στους τομείς της επαγγελματικής ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας και των νέων τεχνολογιών.
  • Τις δράσεις για το Coding (Προγραμματισμό) μέσα από τις οποίες σχεδιάζονται σχολικές επισκέψεις για την ενημέρωση περισσότερων από 30.000 μαθητών.
    Παράλληλα, προωθείται η ανάπτυξη mobile & web application, ώστε οι μαθητές παίζοντας ένα παιχνίδι να αποκτούν βασικές γνώσεις προγραμματισμού.