29/06/2016
Συμμαχία για την Ψηφιακή Απασχολησιμότητα: Να εκπαιδεύσουμε 500.000 προγραμματιστές!

Συμμαχία για την Ψηφιακή Απασχολησιμότητα: Να εκπαιδεύσουμε 500.000 προγραμματιστές!

  • Πρωτοβουλία που απαντά στην ανεργία των νέων, με ταχύρρυθμη ειδική εκπαίδευση και άμεση πρόσληψη
  • Ενθαρρύνουμε τους νέους να ακολουθήσουν το επάγγελμα του Προγραμματιστή
  • Το 1ο Coding Bootcamp για Επαγγελματίες ξεκινά τον Σεπτέμβριο

Μια δυναμική πρωτοβουλία του προέδρου των Ευρωπαίων Πληροφορικών κ. Βύρωνα Νικολαΐδη, διακεκριμένων ακαδημαϊκών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ.κ. Γιώργου Δουκίδη, Διομήδη Σπινέλλη, Κατερίνας Πραματάρη, Πάνου Λουρίδα, του προέδρου της HePIS κ. Νίκου Φαλδαμή και 40 σημαντικών εταιρειών και επιχειρηματικών φορέων, αντιμετωπίζει την ανεργία, κυρίως των νέων, μέσω της εκπαίδευσής τους και της καλλιέργειας ψηφιακών δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου.

IMG_4857
Από τα αριστερά προς τα δεξιά: Νίκος Ο. Φαλδαμής, Διομήδης Σπινέλλης, Γεώργιος Δουκίδης,

Γιάννης Ριζόπουλος, Βύρων Νικολαΐδης, Κατερίνα Πραματάρη

Στην Ελλάδα της μεγάλης ανεργίας, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, αυξάνονται οι κενές θέσεις εργασίας προγραμματιστών επειδή οι ανάγκες για νέους προγραμματιστές δεν καλύπτονται πλήρως από τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά συστήματα.

Η εθελοντική πρωτοβουλία που ονομάζεται Συμμαχία για την Ψηφιακή Απασχολησιμότητα (Alliance for Digital Employability, www.afdemp.org) στοχεύει στην κάλυψη του κενού που εμφανίζεται και στην Ελλάδα στην  αγορά  της Πληροφορικής, παρότι η  χώρα μαστίζεται από την ανεργία των νέων (με τα υψηλότερα στην Ευρώπη ποσοστά, άνω του 50%). Ο στόχος της  Συμμαχίας για την Ψηφιακή Απασχολησιμότητα θα επιτευχθεί με την ταχύρρυθμη εκπαίδευση υποψηφίων σε υψηλού επιπέδου ψηφιακές δεξιότητες και την άμεση απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας σε θέσεις προγραμματιστών.

Το πρόβλημα των κενών θέσεων εργασίας στο πεδίο της πληροφορικής είναι διεθνές, με εκτιμήσεις που δείχνουν ότι έχουμε σήμερα 350.000 κενές θέσεις για υψηλού επιπέδου ψηφιακές δεξιότητες (e-skills) στην Ευρώπη. Αυτές αναμένεται να  ξεπεράσουν τις 800.000 το 2020. Η ίδια εικόνα παρουσιάζεται και εκτός Ευρώπης σε τεχνολογικά αναπτυγμένες χώρες. Ενδεικτικά, στις ΗΠΑ υπολογίζεται ότι οι κενές θέσεις προγραμματιστών θα είναι 1,2 εκατ. το 2020, ενώ σημαντικό πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Καναδάς, η Αυστραλία, ακόμη και η Ινδία. Στην Ελλάδα, ενώ το 2012 σε μία αγγελία για θέση προγραμματιστή μία εταιρία λάμβανε περίπου 90 βιογραφικά, το 2016 λαμβάνει μόλις 26, ενώ οι αγγελίες για προγραμματιστές έχουν περισσότερο από διπλασιαστεί
(Στοιχεία kariera.gr, 2016).

Απώτερος στόχος της Συμμαχίας είναι όχι μόνο να καλύψει τις κενές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, αλλά και να καλύψει μέρος της διεθνούς ζήτησης για υψηλού επιπέδου ψηφιακές δεξιότητες μέσα στα επόμενα χρόνια. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι πολλοί προγραμματιστές μπορούν να εργάζονται από την Ελλάδα καλύπτοντας ανάγκες επιχειρήσεων που βρίσκονται στο εξωτερικό.

O κ. Βύρων Νικολαΐδης, Πρόεδρος του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ενώσεων Επαγγελματιών Πληροφορικής (CEPIS) με πρωτοβουλία του οποίου εκπονήθηκε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, τη HePIS και το ALBA, η μελέτη
(link: http://www.afdemp.org/study) για τη δημιουργία 500.000 θέσεων εργασίας στο χώρο της Πληροφορικής, τόνισε: «Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να στηρίξουμε τη νέα γενιά. Να ενθαρρύνουμε τους νέους να ακολουθήσουν το επάγγελμα του Προγραμματιστή. Να διευρύνουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Ήρθε η ώρα να κάνουμε το άλμα ως χώρα. Η Συμμαχία των δυνάμεων της αγοράς και η επανειδίκευση των νέων είναι η λύση στο πρόβλημα της ανεργίας». 

Όπως αναφέρει ο Καθηγητής Γιώργος Δουκίδης, «Το Alliance είναι ανοικτό σε όλες τις εταιρίες και οργανισμούς που ενδιαφέρονται να προσφέρουν ποιοτικά/ πρακτικά εκπαιδευτικά προγράμματα ή/ και να βοηθήσουν στην εξεύρεση εργασίας στους εκπαιδευόμενους».

«Η ικανότητα ανάπτυξης λογισμικού είναι σήμερα για έναν νέο ο ασφαλέστερος τρόπος να αποκτήσει δουλειά», επεσήμανε ο Καθηγητής Διομήδης Σπινέλλης (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Editor in Chief IEEE Software).

O κ. Ν. Φαλδαμής, πρόεδρος της HePIS, ανέφερε ότι «οι Τεχνολογίες Πληροφορικής αναπτύσσονται ραγδαία, όπως επίσης και οι απαιτήσεις των επιχειρήσεων και της αγοράς αυξάνονται συνεχώς. Πιστεύοντας ότι ο συνδετικός κρίκος αυτής της αλυσίδας είναι οι άνθρωποι, είμαστε σίγουροι ότι το όραμα των 500.000 θέσεων είναι εφικτό».

Η πρώτη δράση της  Συμμαχίας, θα είναι η πραγματοποίηση του 1ου Coding Bootcamp για Επαγγελματίες. Αυτό θα εκπαιδεύσει εντατικά τους πρώτους 40 συμμετέχοντες στον προγραμματισμό για την ανάπτυξη εφαρμογών.

Το 1ο Coding Bootcamp θα διεξαχθεί από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τη CEPIS (www.cepis.org) και τη HePIS (www.hepis.gr) και μέσα από μια ταχύρρυθμη εκπαίδευση 12+2 εβδομάδων (Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2016) οι συμμετέχοντες (κυρίως άτομα με υπόβαθρο θετικών επιστημών) θα εκπαιδευτούν στον προγραμματισμό και θα προσληφθούν άμεσα από εταιρίες-χορηγούς του προγράμματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοια προγράμματα ταχύρρυθμης εκπαίδευσης επαγγελματιών προγραμματιστών, Coding Bootcamps, λειτουργούν με επιτυχία όχι μόνο στις προηγμένες τεχνολογικά χώρες (π.χ. ΗΠΑ, Καναδά, Ιαπωνία, Αγγλία, Γαλλία) αλλά και στις αναπτυσσόμενες ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. Εσθονία, Ρουμανία, Σερβία).

Στόχος της Συμμαχίας είναι η πρακτική αυτή να επεκταθεί και το παράδειγμα να ακολουθήσουν πολλοί άλλοι φορείς για  να επιτευχθεί ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα προς την υλοποίηση του οράματος των 500.000 θέσεων εργασίας.

Η υλοποίησή του θα έχει σημαντική αναπτυξιακή επίπτωση  η οποία μπορεί να μετατρέψει τη χώρα σε πόλο έλξης για επενδύσεις με τεχνολογικό υπόβαθρο, καινοτόμο δράση και διεθνή προσανατολισμό. Κυρίως όμως θα δώσει στους άνεργους, νέους ή και μεγαλύτερους, την ευκαιρία που αναζητούν για να αποκτήσουν μια δημιουργική και καλά αμειβόμενη εργασία. Θα τους δώσει τη δυνατότητα να επιστρέψει το χαμόγελο στη ζωή τους.

Όσοι θέλουν να υποστηρίξουν τη Συμμαχία για την Ψηφιακή Απασχολησιμότητα, εταιρίες που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν προσωπικό και υποψήφιοι που θέλουν να παρακολουθήσουν το Bootcamp μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο http://www.afdemp.org/bootcamp.

IMG_5152

Την πρωτοβουλία στηρίζουν οι (κατ’ αλφαβητική σειρά):

Γιάννης Αλεξόπουλος, Διευθυντής Τμήματος Παραγωγής Προϊόντων / Καινοτομίας, Qualco

Μάκης Αντύπας, CIO & Συνέταιρος, Viva Wallet

Φώτης Αντωνόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ., Greek E-Commerce Association (GRECA)

Γιώργος Αποστολάκης, Γενικός Διευθυντής,  Integrated Enterprise Solutions, SingularLogic

Γιώργος Αραβανής, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Mellon Group of Companies

Παρασκευή Βέα, Διευθύντρια Παραγωγής Προϊόντων, Qualco

Μάρκος Βερέμης, Διευθύνων Σύμβουλος, Upstream

Ιωάννης Βλάχος, Επικεφαλής Τομέα, Ανάπτυξη Δικτύου και Πληροφορικής , Cyta Hellas

Ηλίας Βυζάς, Partner, EY

Παναγιώτης Γκεζερλής, CEO and Head of Training, eSkills Center

Νίκος Γουλής, Διευθύνων Σύμβουλος, e-travel

Γιώργος Δημητριάδης, Διευθυντής, Μονάδα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Athens International Airport

Αρίστος Δοξιάδης, Συνέταιρος, Openfund

Φώτης Δραγανίδη, Διευθυντής Τεχνολογίας, Microsoft Hellas

Αθανάσιος Έξαρχος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Nokia Hellas

Γιάννης Κανελλόπουλoς, Practice Leader Greece, SIG

Θάνος Καραντζιάς, Cloud and Mobile Unit Manager, SingularLogic

Στέφανoς Κατσίμπας, Συνέταιρος, VentureFriends

Κώστας Κεσεντές, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής, PEOPLECERT

Ευάγγελος Κοτσώνης, Founder, Services Manager, Sleed

Σταύρος Κουμεντάκης, Managing Director, ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ δικηγορική εταιρεία

Ευθύμιος Μπάκας, Commercial Director, Ulysses Systems

Κωνσταντίνος Μπακούλας, Data Deputy Leader, IRI

Μιχάλης Μωραΐτης, Μέλος Δ.Σ., European CIO Association

Ανδρέας Ξηρόκωστας, Country Manager, SAP Greece, Cyprus & Malta

Κέλλυ Παναγιωτίδου, Διευθύντρια Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού, Travelplanet24 / Tripsta

Παντελεήμων Παντελής, Γενικός Διευθυντής, Ulysses Systems

Ανδρέας Προδρομίδης, Iδρυτής και CEO, Programize

Νικόλας Ροδόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, OnLine Data

Όλγα Σταμαθιουδάκη, Διευθύντρια Τμήματος Οργανωτικής Ανάπτυξης & Εταιρικής Επικοινωνίας, Qualco

Σωτήρης Συρμακέζης, Γενικός Διευθυντής και Chief Digital Officer Ομίλου, Eurobank

Νίκος Χριστοδούλου, Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής, Εθνική Τράπεζα