10/04/2014
6ο Συνέδριο «The Green Connected World: The Cloud of Things!»

6ο Συνέδριο «The Green Connected World: The Cloud of Things!»

Η HePIS ήταν υποστηρικτής του 6ου συνεδρίου Connected World: The Cloud of Things, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Απριλίου 2014 στο Divani Caravel Hotel.

Ο δρόμος των φυσικών ΙΤ υποδομών των επιχειρήσεων προς τις εικονικές, που βρίσκονται «κάπου εκεί έξω» έχει περάσει από διάφορα στάδια όλα αυτά τα χρόνια.

Κάποτε το “computer room”, κλειδωμένο στο υπόγειο, ήταν το απόρθητο ιερό, η καρδιά της επιχείρησης, όπου τα δεδομένα φυλάσσονταν από τον έξω κόσμο και το intranet ήταν η καλύτερη μορφή δικτύωσης της επιχείρησης.

Χρόνια μετά, τα πράγματα έχουν αντιστραφεί. Δεδομένα και εφαρμογές βρίσκονται σε υποδομές οπουδήποτε στον κόσμο, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους και μοιράζουν την πανίσχυρη υπολογιστική τους ισχύ οπουδήποτε τους ζητηθεί.

Η έννοια του cloud είναι πια δεδομένη και κανείς δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι το υβρίδιο πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών είναι πλέον μια αυθύπαρκτη οντότητα, που έχει κάνει την ανάγκη των in-house ΙΤ υποδομών ιδιαίτερα σπάνια και συνδεδεμένη με πολύ συγκεκριμένες αναγκαιότητες, όπως για παράδειγμα
η δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον off line. Ωστόσο υπάρχουν αρκετά ερωτήματα: Είναι το cloud μονόδρομος; Ποιες είναι οι προκλήσεις που εμπεριέχει και οι ευκαιρίες που προσφέρει; Έχει το cloud περιορισμούς; Πόσο διακριτά είναι τα όρια του public και του private cloud; Είναι το cloud απειλή για
τους ΙΤ Managers; Μπορούν οι πάροχοι να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία του; Υπάρχουν ενιαία πρότυπα και πόσο τηρούνται; Πόσο προσωπικό μπορεί να γίνει το cloud; Σε όλα αυτά -και σε πολλά ακόμη- οι ομιλητές και οι σύνεδροι κατέθεσαν τις θέσεις τους μέσα από τις τέσσερις ενότητες του 6ου
Connected World: The Cloud of Things!

1η Ενότητα: Cloud in a Box…and out of it!

Στην πρώτη ενότητα πάροχοι datacenters και τηλεπικοινωνιών, δηλαδή οι βασικοί πυλώνες του οικοσυστήματος διακήρυξαν τη δυνατότητα τους να παρέχουν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους σε οποιαδήποτε κλίμακα. Τόνισαν την προσαρμοστικότητα των υπηρεσιών τους, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης που επιθυμεί να υιοθετήσει το cloud. Όλοι συμφώνησαν ότι το cloud είναι πλέον μονόδρομος για τις επιχειρήσεις και φυσικά ότι όπως υπάρχουν κλίμακες πελατών, υπάρχουν και κατηγορίες παροχών.

Σημαντική παράμετρος που αναλύθηκε είναι η δυνατότητα που έχουν πλέον οι πάροχοι να μειώνουν τα κόστη τους, αναβαθμίζοντας τις υποδομές τους και τις
μεθόδους τους.

Έγινε επίσης εκτεταμένη αναφορά για τις παραμέτρους, με βάση τις οποίες μία επιχείρηση επιλέγει –ή πρέπει να επιλέγει- πάροχο cloud. Επισημάνθηκε το γεγονός ότι τα ερωτήματα και οι απαντήσεις θα είναι αυτές που θα καθορίσουν το αν η υλοποίηση θα προσφέρει στην επιχείρηση τις οικονομίες κλίμακας που
προσδοκά.

Επίσης, από τη δική τους πλευρά, οι τηλεπικοινωνιακοί, πάροχοι έχουν κατανοήσει την κεφαλαιώδη σημασία του cloud και την ένταξή του στο πακέτο των υπηρεσιών προς τους πελάτες τους, ώστε να ενισχύσουν το customer loyalty μίας εξαιρετικά σημαντικής μερίδας πελατών, που δεν είναι άλλη από τους εταιρικούς πελάτες.

2η Ενότητα: Solutions as a Service

Οι ομιλητές της ενότητας αυτής τόνισαν το γεγονός ότι τo Cloud δε δίνει μόνο λύσεις για την αποϋλοποίηση των υπολογιστικών αναγκών μίας επιχείρησης, αλλά είναι πλέον και ο «χώρος» όπου φιλοξενείται το software για τη λειτουργία της.

Βάσεις δεδομένων, CRM, ERP και κάθε είδους εφαρμογή διαχείρισης και λειτουργίας είναι πλέον διαθέσιμα στο cloud. Και μάλιστα χωρίς ανελαστικούς περιορισμούς που, λίγο παλαιότερα, δεν απείχαν και πολύ από την λογική του “take it or leave it”.

Έτσι, η σημερινή επιχείρηση χρησιμοποιεί μέσα από το cloud το λογισμικό που χρειάζεται, με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιεί και τις ΙΤ ανάγκες της, όπως την υπολογιστική ισχύ και τον αποθηκευτικό χώρο.

Οι περισσότερες υπηρεσίες SaaS, σήμερα, βασίζονται σε πλατφόρμες που αναπτύσσουν παγκόσμιοι οργανισμοί, οι οποίοι, μόλις λίγα χρόνια πριν, δεν θα μπορούσαν να αναλογιστούν ότι το λογισμικό θα ήταν γι’αυτούς μία υπηρεσία και όχι ένα πακέτο CD’s που πωλούνταν ως προϊόν.

Έτσι, οργανισμοί οι οποίοι δημιούργησαν τα πρότυπα στο λογισμικό, πάνω στα οποία έπρεπε να προσαρμοστούν επιχειρήσεις και τελικοί χρήστες, αλλάζουν τελείως τις δομές τους με σκοπό να δώσουν στις πλατφόρμες τους τόσο υψηλό επίπεδο παραμετροποίησης, ώστε να μπορούν να γίνουν ο πυρήνας ανάπτυξης SaaS για τους τελικούς χρήστες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερα μάλιστα αυτή την εποχή, όπου η μεταστροφή στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αποτελεί κυρίαρχη τάση όσον αφορά στην απασχόληση, η ύπαρξη του cloud αποδεικνύεται καταλύτης για τη δημιουργία μίας τέτοιας επιχείρησης.

Ταυτόχρονα και οι τελικοί καταναλωτές γίνονται αποδέκτες προηγμένων υπηρεσιών που λίγα χρόνια πριν δεν υπήρχε η δυνατότητα να λάβουν μέσα από παραδοσιακά κανάλια.

3η Ενότητα: Internet of things

Αντίθετα με ό,τι πιστεύεται, η έννοια του Internet of Things ή αλλιώς των διασυνδεμένων συσκευών και αισθητήρων που ανταλλάσουν δεδομένα και αλληλεπιδρούν, λειτουργώντας προς όφελος του ατόμου ή του κοινωνικού συνόλου δεν είναι νέα.

Η πρώτη επιστημονική αναφορά γίνεται πριν από 15 χρόνια σε έκθεση του ΜΙΤ, ως μία πολλά υποσχόμενη εξέλιξη που θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κοινωνία.

Σήμερα, όλα τα κομμάτια του παζλ έχουν μπει πια στη θέση τους. Η μικροηλεκτρονική είναι σε θέση να κατασκευάσει αισθητήρες και μονάδες ασύρματης επικοινωνίας σε μικρές διαστάσεις με ελάχιστη κατανάλωση ισχύος.

Σε αυτή την ενότητα, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, παρέθεσαν τα σχέδιά τους για το νέο οικοσύστημα των διασυνδεμένων συσκευών ι οποίες θα ανταλλάσουν δεδομένα και θα αλληλεπιδρούν, βελτιώνοντας τις συνθήκες ζωής στις σύγχρονες πόλεις.

Καταξιωμένοι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, έδειξαν τις τοποθετήσεις τους για την υλοποίηση και λειτουργία δικτύων Μ2Μ, καθώς και των ιεραρχικών επιπέδων που δημιουργούνται, ώστε να υπάρχει μία δομημένη διαχείριση της πληροφορίας και φυσικά σωστής χρήσης και αποτελεσματικής εκμετάλλευσης.

Τα πρότυπα διασύνδεσης αυτών των συσκευών έχουν πλέον λάβει τη θέση τους, με το NFC, το WiFi, και το GSM να έχουν τον κυρίαρχο ρόλο. Τη μεγάλη ομπρέλα, κάτω από την οποία τα «μεγάλα δεδομένα» διακινούνται, επεξεργάζονται και προκαλούν ανάδραση, πυροδοτώντας μία επανάσταση που αλλάζει τον τρόπο ζωής μας, δίνοντας στον κόσμο μία νέα έννοια. Τη «διασυνδεμένη διαβίωση».

4η Ενότητα: Smart living @ Smart City

H μετάβαση από το Internet of things στο smart living γίνεται μέσα από την δημιουργία της έξυπνης πόλης. Ο μετασχηματισμός αυτός δεν θα γίνει μέσα από ιδιοκατατασκευές και αποσπασματικές υλοποιήσεις, αλλά μέσα από σοβαρές και μελετημένες επιχειρησιακές, περιβαλλοντολογικές αλλά κα κοινωνιολογικές προσεγγίσεις.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάστηκαν case studies που αποδεικνύουν ότι τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα οι δημοτικές αρχές αλλά και η αγροτική παραγωγή, έχει αναπτύξει μεθόδους οι οποίες κινούνται προς την κατεύθυνση της έξυπνης διαχείρισης δεδομένων από αισθητήρες οι οποίοι είναι μέρος ενός έξυπνου δικτύου.

Οι ομιλητές συμφώνησαν ότι τα έξυπνα δίκτυα, δεν είναι απλά ένα πείραμα, αλλά ένα οικοσύστημα που αναμένει την κρίσιμη μάζα για να ενταχθεί στην καθημερινότητα.

Ουσιαστικά, οποιαδήποτε έκφανση της ζωής μας μπορεί να ωφεληθεί από τη διασύνδεση των πραγμάτων, δημιουργώντας μία επανάσταση ισάξια σε μέγεθος και επίδραση στην κοινωνία, με αυτή του web με ανάλογες εξελίξεις στην οικονομία. Παράλληλα δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει την οικολογική πλευρά του θέματος με την ορθολογική χρήση των ενεργειακών πηγών και την προστασία του πλανήτη και των κατοίκων του.